วิสัยทางและวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

ทีม elite-ssc ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อนำเสนอแนวทางในการทำธุรกิจ Join&Coin บนโลกออนไลน์อย่างถูกต้อง และตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวังของสมาชิก ที่ต้องการความรู้และใช้เครื่องมือในการทำการตลาดออนไลน์ ที่สามารถแข่งขันได้จริง

แนวทางในการทำธุรกิจ

 1. ทีม elite-ssc ต้องการเป็น "โรงเรียนสอนธุรกิจออนไลน์" ที่เอาไว้ใช้ฝึกนักธุรกิจออนไลน์หน้าใหม่ให้ขึ้นมาเป็นนักการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้ทำการตลาดอย่างถูกต้องและสามารถประสบความสำเร็จได้จากการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์
 2. ทีม elite-ssc จะมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยี Online ที่จะให้สมาชิกดำเนินธุรกิจขายตรง Join&Coin ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่ออำนวยความสะดวกในการขยายเครือข่ายให้กับสมาชิก
 3. ทีม elite-ssc จะเน้นในเรื่องของกฎระเบียบจรรยาบรรณของบริษัทเป็นสำคัญ เพื่อมุ่งเน้นให้สมาชิกดำเนินทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฏกมาย
 4. ทีม elite-ssc จะมุ่งเน้นที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อให้สามารถตอบสนอง และเติมเต็มความคาดหวังของสมาชิก
 5. ทีม elite-ssc จะมุ่งเน้นในการพัฒนาสมาชิกทุกคนเพื่อให้สามารถขึ้นมาเป็นผู้นำได้อย่างเต็มภาคภูมิ ทั้งในเรื่องของแนวคิด ความรับผิดชอบ และการใช้ชีวิต

วัตถุประสงค์

 1. มุ่งมั่นจะพัฒนาทีม ให้เป็น ทีมออนไลน์ชั้นนำ ที่มีการบริหารจัดการ และเป็นที่ยอมรับในวงกาลธุรกิจเครือข่ายออนไลน์
 2. สร้างสรรค์ระบบ ที่ดีมีคุณภาพ เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้ใช้เป็นเครืองมือในการทำธุรกิจที่ใช้งานง่ายและประสบความสำเร็จได้ง่ายที่สุด
 3. ทีม elite-ssc จะมุ่งมั่นให้ความรู้ ปรับแนวคิด แก่สมาชิกในทีมให้ได้มากที่สุด เพื่อให้สมาชิกมีแนวคิดแบบคนที่ประสบความสำเร็จ
 4. ทีม elite-ssc จะสร้างและพัฒนาทีมแบบ ครอบครัว โดยเน้นความสัมพันธ์ ของสมาชิกในทีมเป็นสำคัญ

คำนิยาม

 1. elite แปลว่า ยอด, หัวกะทิ เพราะเราคือที่สุดของที่สุด ไม่มีใครอยู่เหนือเราอีกแล้ว
 2. ssc ย่อมากจากคำว่า Sure Success แปลว่า สำเร็จแน่นอน
 3. ทีม elite-ssc จะมุ่งมั่นให้ความรู้ ปรับแนวคิด แก่สมาชิกในทีมให้ได้มากที่สุด เพื่อให้สมาชิกมีแนวคิดแบบคนที่ประสบความสำเร็จ